AMA FILM ACADEMY to szczególna szkoła


AMA FILM ACADEMY to szczególna szkoła filmowa otwierająca wiele możliwości w wielu dziedzinach przemysłu filmowego. Powołali ją do życia filmowcy z wieloletnim doświadczeniem. Nauka odbywa się w nowoczesnych warunkach. Szkołę filmową Warszawa otworzył Piotr Lenar. Wykładał na różnych uczelniach filmowych w Polsce i za granicą. W szkole zatrudnieni są uznani i aktywni w zawodzie twórcy szkoła filmowa filmowi. Wśród nauczycieli AMAFILM ACADEMY znajdują się reżyserzy, aktorzy, operatorzy i scenarzyści, także scenografowie, specjaliści od dźwięku, technicy filmowi, asystenci filmowi, technolodzy i technicy oraz specjaliści od teorii filmu.

W szkole filmowej Warszawa można zgłębić wiedzę i umiejętności na temat sztuki reżyserskiej, produkcji filmu, gry aktorskiej, realizacji dźwięku i obrazu, sztuki operatorskiej, dziennikarstwa multimedialnego i postprodukcji. Szkoła filmowa od zarania swojej działalności wierna jest idei – szerokiego otwarcia na potrzeby swoich słuchaczy. W szkole filmowej Warszawa można kształcić się na określonym kierunku, np. filmowy, ale można również pobierać naukę na warsztatach i tzw. master class. Każda forma kształcenia przybliża uczniom meandry sztuki filmowej. Teoria i praktyka wyniesione ze szkoły filmowej Warszawa to wartościowy zasób wiedzy i umiejętności pomocny w zrobieniu pierwszych kroków w branży kinematograficznej.

Tagi dla artykułu

usługi