Makroskopowy i mikroskopowy

Urządzenia, dzięki jakim można stwierdzić znacznie delikatne elementy, przyjrzeć się subtelnym detalom, często niewidocznych gołym okiem, nazywamy mikroskopami. Pierwsze mikroskopy optyczne dawały stosunkowo małe, bo tylko dziesięciokrotne, powiększenie. I ponieważ nie zdobyły większego uznania, jako narzędzie badawcze.

Współczesna nauka, technologia poczyniła wielki wzrost w dziedzinie mikroskopii i zrobiła, że już bardzo rozpowszechnionym stało się korzystanie z mikroskopów w moc rzeczach. Mamy mikroskopy warsztatowe, polaryzacyjne, optyczne, holograficzne, operacyjne, fluorescencyjne, elektronowe także wiele innych. Specjalny rodzaj mikroskopów znalazł użycie w laboratoriach medycznych i logicznych. Stanowią wówczas mikroskopy laboratoryjne, specjalnie skonstruowane do funkcji w prostym polu z obiektywem o powiększeniu 100 razy. Ich głowica umożliwia dołączenie kamery lub aparatu cyfrowego, dzięki jakim można archiwizować usunięcia z badań. Znalazły wykorzystanie w dydaktyce, w rolach laboratoryjnych i nauce. Wszędzie tam, gdzie koniczne są obserwacje próbek przy powiększeniach od minimum 40 razy. Używa się ich w medycynie, biologii, technice. Dzięki zastosowaniu mikroskopów laboratoryjnych możemy dokonać dokładną analizę moczu, która pozwoli na znalezienie krwinek, grzybów, kryształów czy bakterii, wyglądających na poszczególne stany chorobowe. Poleca się je do badań histopatologicznych, w onkologii, hematologii. Weterynaria jest dzięki mikroskopom laboratoryjnym o moc lepsza w niesieniu pomocy zwierzętom. Mikroskopy są wykorzystywane do poszukiwania wody, w kryminalistyce do poszukiwania mikrośladów a także do wykrywania trucizny, jubilerstwie do wykrywania fałszywych wyrobów, czy określania ceny produktów, w konserwacji zabytków, ochronie miejsca do analizy stanu ekologicznego rzek i jezior, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, włókienniczym. W elektronice mikroskopy pomagają obserwować elementy elektroniczne, lokalizować zwarcia czy pęknięcia ścieżek. Łatwo nie ma dziedziny, która mogłaby się obyć bez mikroskopu laboratoryjnego.